تماس با مدیرعامل

الف : مشخصات فردی
 • نام و نام خانوادگی : مجید ذوالفقارخانی
 • آدرس : تهران، بلوار آیت اله کاشانی بین بزرگراه ستاری و حسن آباد مجتمع افرا پلاک ۴۳۲ طبقه سوم واحد ۳۰۳
 • تلفن تماس :  ۴۴۰۱۲۷۶۹    –  فاکس :   ۴۴۰۱۲۷۶۸      –     همراه : ۰۹۱۲۳۴۴۳۳۴۸
 • خط ویژه : ۴۹۷۷۴-۰۲۱    داخلی ۱۱
ب : سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 • دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
ج : سوابق کاری مرتبط با بیمه
 • مدیر عامل موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای آراد ایرانیان
 • کارشناس رسمی دادگستری در امور وسائط نقلیه زمینی
 • ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته بیمه های اتومبیل (مالی و جانی) از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • مدرس پژوهشکده بیمه
د : تألیف
 • کتاب حقوق بیمه در رشته بیمه های اتومبیل

گواهی نامه ها

گواهینامه قلمرو حمایت و نظارت و قضایی بر آراء داوری
گواهینامه مدرک داوری -مقدماتی۱
گواهینامه مدرک داوری -مقدماتی۲