تماس با قائم مقام

سید سجّاد تقوی

– سمت : قائم مقام مدیرعامل
  • تلفن تماس :  ۴۴۰۱۲۷۶۹    –  فاکس :   ۴۴۰۱۲۷۶۸      –     همراه : ۰۹۱۲۳۴۴۳۳۴۸
  • خط ویژه : ۴۹۷۷۴-۰۲۱    داخلی ۱۳
سوابق تحصیلی
  • مدرک تحصیلی : کارشناسی
  • ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته بیمه های اتومبیل (جانی ، مالی)