تماس با رئیس هئیت مدیره

 

دکتر شروین اسدی غفاری

مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی
– ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته درمان وحادثه
– عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
– پزشک سازمان پزشکی قانونی
– (احدی از مترجمان) کتاب مبانی بیمه چاپ پژوهشکده بیمه
– پروانه رسمی بین المللی مدیریت و ارزیابی ریسک بیمه ای عمر (Life Underwriter)
– پروانه رسمی بین المللی کارشناسی بیمه (LOMA)
– پروانه رسمی بیمه ای عمر،حادثه و درمان در کانادا (Life,Accident,Sickness)(LLQP)
– پروانه رسمی مدیریت ریسک در سرمایه گذاری در کانادا (Mutual Funds)
  • تلفن تماس :  ۴۴۰۱۲۷۶۹    –  فاکس :   ۴۴۰۱۲۷۶۸
  • خط ویژه : ۴۹۷۷۴-۰۲۱    داخلی